Přihláška

Podmínky přihlášek a plateb

  • v níže uvedeném formuláři je nutné zvolit konkrétní kurz nebo seminář, jinak nebude objednávka korektně zpracována
  • kurzovné je splatné nejpozději první lekci, nebo převodem na účet
  • platba za kurz je nevratná (výjimkou jsou zdravotní potíže potvrzené lékařem)
  • nevybrané lekce lze nahradit v kterémkoli kurzu v daném trimestru
  • platba kurzovného a nevybrané lekce nelze převádět do dalšího trimestru
  • přihláška a platba kurzu je závazná
 Osobní údaje 

 Přihláška do kurzů a seminářů