Víkendový seminář flamenca

• Hotel Beskyd - Trojanovice •

3. - 5. Listopadu 2017

Cena za ubytování: 1 000,- Ubytování + plná penze

Cena za kurzy: 1 300,- Cena kurzu / 5,5 hod. + večerní lekce tance!

Celkem 2 300,- / 6,5 hod.

Náplň výuky bude upřesněna podle stavu přihlášených.

Příjezd pátek do 18:00. (Ubytování + večeře 19:00)

•Sobota•

10:00 - 12:00 Společně technika tance

14:00 - 15:30 Začátečníci

16:00 - 17:30 Pokročilí

20:00 - 21:00 Společná lekce jiného tance + volná zábava do .....

•Neděle•

10:00 - 12:00 Společně technika tance

13:00 - 14:00 Oběd a po něm odjezd.

Přihlášky na mail nejpozději do 20.10. 2017!

Platba na účet nejpozději do 30.10. 2017!